Generalforsamling - Kolby Forsamlingshus

Gå til indhold

Generalforsamling

Se vedtægter for 21. Kreds/Kolby Forsamlingshus her.

Der afholdes generalforsamling 6. marts 2024 kl. 19.
Der serveres karbonader m. grønærter kl. 18.
Dagsorden ifølge vedtægter - se andetsteds her på siden.
Dagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af revideret regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Læs tidligere årsberetninger her:

2011   2012   2013   2014

2015   2016    2017   2017 EKSTRA

2018   2019    2020     2021    Tilbage til indhold