Generalforsamling - Kolby Forsamlingshus

Gå til indhold

Generalforsamling

Se vedtægter for 21. Kreds/Kolby Forsamlingshus her.

Generalforsamling er afholdt mandag 4. marts kl. 19.00.

Se årsberetning andetsteds her på sidenDagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af revideret regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Læs tidligere årsberetninger her:2017           2017 EKSTRATilbage til indhold